hướng dẫn khắc phục màn hình chính hay bị đơ trên Android tv box