XuanSon Travel

About the Project

Xuan Son Travel là công ty chuyên về lữ hành du lịch quốc tế, có trụ sở đặt tại Hà Nội và nhiêu chi nhánh khác nhau trong và ngoài nước

Thông tin thêm

Chuyên lắp đặt các dịch vụ

  • Internet cáp đồng ADSL
  • Internet cáp quang FTTH
  • Internet kênh riêng
  • Điện thoại bàn cố định
  • Truyền hình kỹ thuật số NextTV
Các kỹ năng thiết kế
Photoshop / 70%
HTML / 100%
CSS / 95%
Xem trang