Chính sách hoàn tiền

1. NỘI DUNG CHÍNH:

Khách hàng sẽ được hoàn tiền trong vòng 30 ngày đầu tiên tính từ ngày kích hoạt dịch vụ. Số tiền và hình thức hoàn tiền sẽ phụ thuộc vào trường hợp hoàn tiền cụ thể được quy định trong chính sách hoàn tiền.

2. HOÀN TIỀN VÀ HOÀN TIỀN 100%:

Khách hàng sẽ được hoàn 100% giá trị dịch vụ trong vòng 15 ngày đầu tiên kể từ ngày kích hoạt dịch vụ.
Khách hàng sẽ được hoàn số tiền còn lại của giá trị dịch vụ sau khi trừ phí sử dụng 1 tháng nếu như yêu cầu hoàn tiền thực hiện từ ngày thứ 16 tới ngày thứ 30 kể từ ngày kích hoạt dịch vụ.
Nếu như giao dịch hoàn tiền phát sinh tại thời điểm vượt ngoài mốc 30 ngày kể từ ngày kích hoạt dịch vụ thì đối với các trường hợp sau sẽ được chấp nhận hoàn tiền:

  •  Nâng cấp gói dịch vụ
  •  Chuyển đổi gói dịch vụ

Số dư phát sinh sau khi trừ chi phí cho gói dịch vụ mới sẽ được cộng vào số dư tài khoản (credit) của tài khoản khách hàng dùng mua các dịch vụ khác của VSIS.NET. Số dư này không được phép chuyển đổi thành tiền mặt.

3. ĐIỀU KIỆN HOÀN TIỀN:

VSIS.NET chỉ hoàn tiền khi nhận được yêu cầu của Quý khách gửi qua Ticket hoặc Email.
Chính sách hoàn tiền chỉ áp dụng đối với gói dịch vụ thanh toán cho kỳ hạn 3 tháng trở lên.
Chính sách hoàn tiền chỉ được áp dụng một lần duy nhất đối với mỗi một khách hàng, nếu khách hàng yêu cầu hoàn tiền mà có một trong các thông tin sau trùng với dữ liệu khách hàng/dịch vụ đã được hoàn tiền của công ty thì yêu cầu hoàn tiền sẽ bị từ chối:

  •  Cùng một người yêu cầu (cùng số CMND, thẻ căn cước)
  •  Tên miền sử dụng trên gói dịch vụ
  •  Số điện thoại đăng ký trong thông tin khách hàng khi đăng ký dịch vụ.

4. HƯỚNG DẪN HOÀN TIỀN

Quý khách gửi yêu cầu hoàn tiền thông qua ticket tại https://my.vsis.net, hoặc gửi bằng email quản lý tài khoản tới email [email protected] bằng thông tin đã đăng ký quản lý dịch vụ trước đó.
Sau 48h-72h VSIS.NET sẽ tiếp nhận yêu cầu hoàn tiền và phản hồi lại cho Quý khách về việc hoàn tiền.

5. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH:

VSIS.NET có toàn quyền thay đổi, bổ sung nội dung chính sách theo thời gian phù hợp với môi trường, pháp luật của Việt Nam và sẽ thông báo đến toàn bộ khách hàng qua email. Khách hàng có trách nhiệm thường xuyên theo dõi email hoặc văn bản này để đảm bảo luôn thực hiện đúng theo các điều khoản.