PHẦN I: CÁC CÔNG CỤ LIÊN QUAN ĐẾN WEB – FANPAGE – MẠNG

PHẦN MỀM THIẾT KẾ WEB PHỔ BIẾN

 • 1 – WordPress – Link truy cập tại đây https://wordpress.org
 • 2 – Drupal – Link truy cập tại đây https://Drupal.com
 • 3 – Open Cart – Link truy cập tại đây https://OpenCart.com
 • 4 – Magento – Link truy cập tại đây https://Magento.com
 • 5 – Shopity – Link truy cập tại đây https://www.shopify.com/
 • 6 – Presta Shop – Link truy cập tại đây https://www.prestashop.com/en
 • 7 – Haravan – Link truy cập tại đây https://Haravan.com
 • 8 – BizWeb – Link truy cập tại đây https://BizWeb.com
 • 9 – Sapo – Link truy cập tại đây https://Sapo.com
 • 10 – Nhanh.vn – Link truy cập tại đây https://Nhanh.vn.com
 • 11 – Chili.vn – Link truy cập tại đây https://Chili.vn.com
 • CÔNG CỤ HỖ TRỢ CHẠY ADS: FACEBOOK – GOOGLE

 • 1 – A1 Digihub (Việt Nam) – Link truy cập tại đây https://a1digihub.com/
 • 2 – Hỗ trợ quảng cáo FB – BigBom – Link truy cập tại đây https://bigbom.com/
 • 3 – Adespresso – Link truy cập tại đây https://adespresso.com/
 • 4 – Hootsuite Ads – Link truy cập tại đây https://hootsuite.com/products/ads
 • 5 – Qwaya – Link truy cập tại đây https://www.qwaya.com/
 • CÔNG CỤ HỖ TRỢ TẠO LANDING PAGE

 • 1 – LadiPage  – Link truy cập tại đây https://ladipage.vn
 • 2 – InstaPage  – Link truy cập tại đây https://instapage.com/
 • 3 – LeadPages  – Link truy cập tại đây www.leadpages.net/
 • 4 – Unbounce  – Link truy cập tại đây https://unbounce.com/
 • 5 – Weebly.com – Link truy cập tại đây https://Weebly.com
 • 6 – Wix.com – Link truy cập tại đây https://Wix.com
 • PLUGIN HỖ TRỢ TẠO LANDING PAGE CHO WODPRESS

 • 1 – Elementor – Link truy cập tại đây https://Elementor.com
 • 2 – Divi Builder – Link truy cập tại đây https://goo.gl/QFxuGQ
 • 3 – Beave Builder​ – Link truy cập tại đây https://goo.gl/jqD65e
 • 4 – Optimize Press – Link truy cập tại đây https://goo.gl/hXwLFP
 • 5 – WordPress Landing Page – Link truy cập tại đây https://WordPress Landing Page.com
 • CÔNG CỤ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

 • 1 – Free Pik – Link truy cập tại đây https://www.freepik.com/
 • 2 – Canva  – Link truy cập tại đây www.canva.com/
 • 3 – DesignBold – Link truy cập tại đây https://www.designbold.com/
 • 4 – Pencil  – Link truy cập tại đây pencil.evolus.vn/
 • 5 – Fotor  – Link truy cập tại đây www.fotor.com/
 • 6 – Uplevo  – Link truy cập tại đây www.uplevo.com/get-started
 • 7 – BannerSnack  – Link truy cập tại đây https://bannersnack.com
 • 8 – Compressor  – Link truy cập tại đây http://compressor.io/
 • 9 – Animaker  – Link truy cập tại đây www.animaker.com/
 • 10 – Pixabay  – Link truy cập tại đây https://pixabay.com/
 • 11 – VectorStock  – Link truy cập tại đây www.vectorstock.com/
 • 12 – Icon Finder  – Link truy cập tại đây www.iconfinder.com/
 • 13 – 1001 Fonts  – Link truy cập tại đây www.1001fonts.com/
 • 14 – GIPHY – Link truy cập tại đây https://giphy.com/
 • 15 – AVS Video Editor – Link truy cập tại đây https://www.avs4you.com/avs-video-editor.aspx
 • 16 – Pagemodo.com – Link truy cập tại đây http://www.pagemodo.com/
 • 17 – Phần mềm biên tập Video Proshow Producer – Link truy cập tại đây http://www.photodex.com/proshow/producer
 • 18 – Phần mềm biên tập Adobe Premiere Pro – Link truy cập tại đây https://www.adobe.com/products/premiere.html
 • 19 – Final Cut Pro X (Phần mềm chỉnh sửa video tốt nhất trên Mac) – Link truy cập tại đây https://www.apple.com/final-cut-pro/
 • 20 – Cyberlink Power Director (Phần mềm chỉnh sửa màu sắc video tốt) – Link truy cập tại đây https://goo.gl/niyQkF
 • CÔNG CỤ TƯƠNG TÁC LIÊN HỆ NGƯỜI DÙNG

 • 1 – Live chat – Tawk.To – Link truy cập tại đây https://tawk.to
 • 2 – Zopim  – Link truy cập tại đây www.zopim.com
 • 3 – Zendesk  – Link truy cập tại đây www.zendesk.com/
 • 4 – Subiz  – Link truy cập tại đây https://subiz.com/vi/
 • 5 – VChat  – Link truy cập tại đây https://vchat.vn/
 • 6 – Fchat – Link truy cập tại đây https://fchat.vn
 • 7 – manychat.com – Link truy cập tại đây https://manychat.com
 • 8 – Chat30s – Link truy cập tại đây https://www.chat30s.com
 • CÔNG CỤ CHATBOT – CHATBOT VIRAL

 • 1 – chatfuel.com – Link truy cập tại đây https://chatfuel.com
 • 2 – manychat.com – Link truy cập tại đây https://manychat.com
 • 3 – Harafunel – Link truy cập tại đây https://harafunnel.com/
 • 4 – ahachat.com – Link truy cập tại đây https://ahachat.com/
 • 5 – Botbanhang – Link truy cập tại đây https://botbanhang.vn/
 • CÔNG CỤ TẠO PHỄU KHÁCH HÀNG MARKETING TỔNG HỢP

 • 1 – Click Funnels – Link truy cập tại đây https://www.clickfunnels.com
 • 2 – BuildeAll – Link truy cập tại đây https://builderall.com/
 • 3 – Infusionsoft – Link truy cập tại đây https://keap.com/infusionsoft
 • Plugin tạo Phễu cho WordPress

 • 4 – Wp profit builder – Link truy cập tại đây http://wpprofitbuilder.com/
 • 5 – Thrive Landing Pages + Thrive Content Builder – Link truy cập tại đây https://thrivethemes.com/architect/
 • CÔNG CỤ EMAIL MARKETING

 • 1 – Mautic – Free – Link truy cập tại đây https://www.mautic.org/
 • 2 – MailChimp  – Link truy cập tại đây https://mailchimp.com/
 • 3 – MailGun  – Link truy cập tại đây www.mailgun.com/
 • 4 – Mail-Tester  – Link truy cập tại đây www.mail-tester.com/
 • 5 – Google Email Markup  – Link truy cập tại đây https://developers.google.com/gmail/markup/
 • 6 – SendPulse  – Link truy cập tại đây https://sendpulse.com/
 • 7 – Constant Contact – Link truy cập tại đây https://www.constantcontact.com/
 • 8 – Mad Mimi – Link truy cập tại đây https://madmimi.com/
 • 9 – ReachMail – Link truy cập tại đây https://reachmail.com/
 • 10 – Aweber – Link truy cập tại đây https://www.aweber.com/
 • 11 – GetResponse – Link truy cập tại đây https://vn.getresponse.com
 • 12 – Drip – Link truy cập tại đây https://www.drip.com/
 • 13 – ActiveCampaign – Link truy cập tại đây https://www.activecampaign.com
 • 14 – ConverKit – Link truy cập tại đây https://convertkit.com/
 • 15 – Campaign Monitor – Link truy cập tại đây https://www.campaignmonitor.com/
 • 16 – Sendy Mail sử dụng dịch vụ gửi mail Amazon – Link truy cập tại đây https://sendy.co/
 • 17 – SendGird – Link truy cập tại đây https://sendgrid.com/
 • Phần mềm quét – lọc dữ liệu Email

 • 1 – Phần mềm quét Email trên các web – Link truy cập tại đây https://goo.gl/j871zt
 • 2 – Phần mềm quét Email trên các web – Hunter – Link truy cập tại đây https://goo.gl/QJ3Hgh
 • 3 – Phần mềm quét Email trên các web – Akay Scanner – Link truy cập tại đây https://goo.gl/q8uHR6
 • 4 – Phần mềm quét Email trên facebook – ATP – Link truy cập tại đây https://goo.gl/nW6tmW
 • 5 – Phần mềm quét Email trên facebook – Fplus – Link truy cập tại đây https://goo.gl/MpbkKC
 • 6 – Phần mềm quét Email trên facebook – Iclick – Link truy cập tại đây https://goo.gl/k6koTX
 • 7 – Phần mềm lọc email sống chết – Iclick – Link truy cập tại đây https://goo.gl/QfVAQN
 • 8 – Phần mềm lọc email sống chết – Link truy cập tại đây https://goo.gl/wo2e66
 • CÔNG CỤ HỖ TRỢ VỀ NỘI DUNG

 • 1 – Small SEO Tools  – Link truy cập tại đây https://smallseotools.com/plagiarism-checker/
 • 2 – CopyScape  – Link truy cập tại đây www.copyscape.com/
 • 3 – BuzzSumo  – Link truy cập tại đây www.buzzsumo.com/
 • 4 – Grammarly  – Link truy cập tại đây www.grammarly.com/
 • CÔNG CỤ FACEBOOK MARKETING

 • 1 – VFP PRO – Link truy cập tại đây http://www.allproject.net/
 • 2 – FPLUS – Link truy cập tại đây https://goo.gl/MpbkKC
 • 3 – ATP SOFTWARE – Link truy cập tại đây https://sum.vn/allinone
 • 4 – ICLICK – Link truy cập tại đây http://seoiclick.com/Download/FacebookMarketing_setup.exe
 • 5 – AIFACE – Link truy cập tại đây https://aifacetool.com/
 • 6 – NINJA – Link truy cập tại đây http://phanmemfacebookninja.com/
 • 7 – Socinator – Link truy cập tại đây https://goo.gl/dBJ3Pz
 • CÔNG CỤ ZALO APP MARKETING

 • 1 – ZALO APP MARKETING của Plus24 – Link truy cập tại đây https://goo.gl/EqXdCh
 • 2 – ZALO APP MARKETING – VFP pro – Link truy cập tại đây http://www.allproject.net/
 • 3 – ZALO APP MARKETING ATP – Link truy cập tại đây https://sum.vn/szalo
 • CÔNG CỤ INSTAGRAM MARKETING

 • 1 – Simple Instagram – Link truy cập tại đây https://sum.vn/sins
 • 2 – Instagram Plus – Link truy cập tại đây https://goo.gl/PL5YCJ
 • 3 – VFP pro – Link truy cập tại đây http://www.allproject.net/
 • 4 – Ninja Instagram – Link truy cập tại đây https://goo.gl/RmUWWM
 • 5 – Sniper Nuôi Nick Instagram – Link truy cập tại đây https://goo.gl/4H9nyt
 • PHẦN MỀM AUTO SEEDING

 • 1 – Live Plus – Link truy cập tại đây https://goo.gl/9FoQbX
 • 2 – ATP SEEDING – Link truy cập tại đây https://sum.vn/spseeding
 • 3 – Ninja Seeding – Link truy cập tại đây https://goo.gl/kxvbna
 • 4 – Sniper Seeding Facebook – Link truy cập tại đây https://goo.gl/wtM4Z8
 • CÔNG CỤ CHUYỂN ĐỔI UID SANG SỐ ĐIỆN THOẠI, EMAIL

 • 1 – VFP PRO – Link truy cập tại đây http://www.allproject.net/
 • 2 – ATP SOTF WARE – Link truy cập tại đây https://doituong.com/
 • 3 – FPLUS – Link truy cập tại đây https://goo.gl/MpbkKC
 • 4 – Sniper Convert UID to SĐT – Link truy cập tại đây https://goo.gl/fWzE4Q
 • CÔNG CỤ SMS MARKETING

 • 1 – SMS caster – Link truy cập tại đây https://goo.gl/iFM2qh
 • 2 – Sniper SMS Marketing – Link truy cập tại đây https://goo.gl/N5rJuK
 • 3 – SMS Marketing iClick – Link truy cập tại đây https://goo.gl/47c3R4
 • 4 – Viettel ADS – Link truy cập tại đây https://ads.viettel.vn/giai-phap-onlinesms.html
 • CÔNG CỤ LẤY SỐ ĐIỆN THOẠI KHI KHÁCH HÀNG TRUY CẬP TRANG WEB

 • 1 – Laydata – Link truy cập tại đây https://laydata.com/
 • 2 – Hagency – Link truy cập tại đây https://goo.gl/7obACJ
 • CÔNG CỤ LIVESTREAM

 • 1 – Live Stream – Iclick – Link truy cập tại đây https://goo.gl/SDhrWx
 • 2 – Simple Livestream – Link truy cập tại đây https://goo.gl/qmasWw
 • 3 – Livestream – VFP pro – Link truy cập tại đây http://www.allproject.net/
 • 4 – Phần Mềm Sniper Share LiveStream – Link truy cập tại đây https://goo.gl/MssuxK
 • 5 – Phần mềm bán hàng livestream – tpos – Link truy cập tại đây https://tpos.vn/home.html
 • PHẦN II: PHẦN MỀM CHO DÂN SEO

  CÔNG CỤ PHÂN TÍCH BACKLINK

 • 1 – Ahrefs  – Link truy cập tại đây https://ahrefs.com/
 • 2 – Moz Open Site Explorer  – Link truy cập tại đây https://moz.com/researchtools/ose/
 • 3 – Majectic Seo  – Link truy cập tại đây https://www.majesticseo.com/
 • 4 – SEOprofiler  – Link truy cập tại đây https://www.seoprofiler.com/
 • 5 – LinkAssistant  – Link truy cập tại đây https://www.link-assistant.com/linkassistant/
 • 6 – Monitor Backlink  – Link truy cập tại đây https://monitorbacklinks.com/
 • CÔNG CỤ PHÂN TÍCH WEBSITE

 • 1 – WooRank SEO Checker  – Link truy cập tại đây https://www.woorank.com/
 • 2 – SeoSiteCheckup  – Link truy cập tại đây https://seositecheckup.com/
 • 3 – Moz Pro On-Page  – Link truy cập tại đây https://moz.com/tools/onpage-grader
 • 4 – Screaming Frog SEO Spider  – Link truy cập tại đây https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/
 • CÔNG CỤ PHÂN TÍCH TỪ KHÓA

 • 1 – Google Keyword Planner  – Link truy cập tại đây https://adwords.google.com/keywordplanner
 • 2 – Google Trends  – Link truy cập tại đây https://trends.google.com/trends/
 • 3 – Keyword Tool  – Link truy cập tại đây https://keywordtool.io/
 • 4 – Uber Suggest  – Link truy cập tại đây https://ubersuggest.io/
 • 5 – WordStream  – Link truy cập tại đây https://www.wordstream.com/free-keyword-tools
 • 6 – Moz Keyword Explorer  – Link truy cập tại đây https://moz.com/explorer
 • 7 – SERPs Keyword Research  – Link truy cập tại đây https://serps.com/tools/keyword-research/
 • CÔNG CỤ KIỂM TRA THỨ HẠNG TỪ KHÓA

 • 1 – Helu Ranking  – Link truy cập tại đây https://ranking.helu.vn/
 • 2 – SerpLab – SERP checker  – Link truy cập tại đây https://www.serplab.co.uk/serp-check.php
 • 3 – RankTracker  – Link truy cập tại đây https://www.ranktracker.com/
 • 4 – Moz Pro Rank Tracker  – Link truy cập tại đây https://moz.com/tools/rank-tracker
 • 5 – SerpStat  – Link truy cập tại đây https://serpstat.com/
 • 6 – VFP pro – Link truy cập tại đây http://www.allproject.net/
 • 7 – Share4Seo – Link truy cập tại đây share4seo.com
 • CÔNG CỤ DÀNH CHO WEBMASTER

 • 1 – Google Webmaster Tools  – Link truy cập tại đây https://www.google.com/webmasters/tools/
 • 2 – Bing/Yahoo Webmaster Tools  – Link truy cập tại đây https://www.bing.com/toolbox/webmaster
 • 3 – Yandex Webmaster Tools  – Link truy cập tại đây https://webmaster.yandex.com/
 • CÔNG CỤ KIỂM TRA TỐC ĐỘ WEBSITE

 • 1 – Google PageSpeed Insights  – Link truy cập tại đây https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
 • 2 – Think with Google  – Link truy cập tại đây https://testmysite.thinkwithgoogle.com/
 • 3 – Pingdom Website Speed Test  – Link truy cập tại đây https://tools.pingdom.com/
 • 4 – Webpage Test  – Link truy cập tại đây https://www.webpagetest.org/
 • CÔNG CỤ PHÂN TÍCH WEBSITE TRAFFIC và HÀNH VI NGƯỜI DÙNG TRÊN WEB

 • 1 – Google Analytics  – Link truy cập tại đây https://www.google.com/analytics/
 • 2 – SimilarWeb  – Link truy cập tại đây https://www.similarweb.com/
 • 3 – Heap Analytics  – Link truy cập tại đây https://heapanalytics.com/
 • 4 – FullStory  – Link truy cập tại đây https://www.fullstory.com/
 • 5 – Piwik  – Link truy cập tại đây https://piwik.org/
 • CÔNG CỤ ĐI LINK – ĐĂNG BÀI MẠNG XÃ HÔI – ĐĂNG TIN RAO VẶT

 • 1 – IFTTT – Link truy cập tại đây https://goo.gl/MnyNwR
 • 2 – GSA – Link truy cập tại đây https://www.gsa-online.de/
 • 3 – RANKER X – Link truy cập tại đây https://rankerx.com/homepage/
 • 4 – SEO autopilot – Link truy cập tại đây https://seo-autopilot.eu/
 • 5 – Scapbox – Link truy cập tại đây http://www.scrapebox.com/
 • 6 – VFP PRO – Link truy cập tại đây http://www.allproject.net/
 • 7 – Iclick – Link truy cập tại đây http://seoiclick.com/Download/Post_Forum_iClick_setup.exe
 • 8 – Fplus – Link truy cập tại đây https://goo.gl/GteVHC
 • CÔNG CỤ TĂNG VIEW – Traffic

 • 1 – Iclick – Link truy cập tại đây http://seoiclick.com/Download/iClick_setup.exe
 • 2 – Share4seo – Link truy cập tại đây share4seo.com
 • 3 – Diabolic Traffic Bot – Link truy cập tại đây http://trafficbot.diaboliclabs.com/
 • 4 – AISEO – Link truy cập tại đây https://aisoft.vn
 • 5 – XSEO – Link truy cập tại đây https://xseo.vn/
 • 6 – Live Traffic – Link truy cập tại đây https://2pink.org/
 • CÔNG CỤ KHÁC

 • 1 – Tạo đường dẫn UTM bằng Excel – Link truy cập tại đây https://goo.gl/FFsFEs
 • 2 – Tạo đường dẫn UTM của google – Link truy cập tại đây https://goo.gl/cJkxrK
 • 3 – Rút gọn link 2vn.me – Link truy cập tại đây http://2vn.me/
 • 4 – Bit.Ly – Link truy cập tại đây https://bitly.com/
 • 5 – Công cụ gắn thẻ, mã các loại Google tag manager – Link truy cập tại đây https://tagmanager.google.com
 • 6 – Cách Fake IP bằng HOLA – Link truy cập tại đây http://hola.org/
 • 7 – fake ip bằng geoproxy – Link truy cập tại đây https://goo.gl/vwVbHS
 • PHẦN III: CÔNG CỤ HỖ TRỢ CHO NGƯỜI BÁN HÀNG ONLINE

  PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG

 • 1 – Kiot Việt – Link truy cập tại đây https://www.kiotviet.vn/
 • 2 – Dantrisoft – Link truy cập tại đây https://www.dantrisoft.com/
 • 3 – Sapo – Link truy cập tại đây https://www.sapo.vn/
 • 4 – Nhanh – Link truy cập tại đây https://nhanh.vn/
 • QUẢN LÝ – BÁN HÀNG TRÊN FANPAGE

 • 1 – Pancake – Link truy cập tại đây https://pages.fm/
 • 2 – Fpage – Link truy cập tại đây https://apps.sapo.vn/f-page
 • 3 – Haravan Page – Link truy cập tại đây https://harasocial.com
 • 4 – Kudoo – Link truy cập tại đây https://kudoo.net/index.html
 • 5 – Buffer – Link truy cập tại đây https://buffer.com/
 • 6 – Fchat – Link truy cập tại đây https://fchat.vn
 • 7 – DooPage – Link truy cập tại đây https://doopage.com/vi/
 • 8 – ATP Care – Link truy cập tại đây https://atpcare.vn/
 • ĐƠN VỊ VẪN CHUYỂN

 • 1 – Viettel Post – Link truy cập tại đây https://www.viettelpost.com.vn/
 • 2 – VNPT – Link truy cập tại đây http://www.vnpost.vn/vi-vn/
 • 3 – Giaohangnhanh – Link truy cập tại đây https://ghn.vn/
 • 4 – Boxme – Link truy cập tại đây https://boxme.asia/vi/
 • 5 – Giao hàng tiết kiệm – Link truy cập tại đây https://giaohangtietkiem.vn/